dimecres, 12 de desembre del 2007

la mateixa pintura

pintura

pintura

pintura

la mateixa escultura

escultura

pintura

pintura