dimecres, 12 de desembre de 2007

la mateixa pintura

pintura

pintura

pintura

la mateixa escultura

escultura

pintura

pintura